Huisregels

Op onze accommodatie gelden onze huisregels. Deze zijn opgesteld om samen sporten zo leuk mogelijk te houden. Mis je iets of heb je een vraag? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@rwcahoy.nl.

Algemeen

 1. Voor iedereen die onze accommodatie bezoekt geldt onze gedragscode waarmee we voor iedereen een gezond, veilig en plezierig sportklimaat creëren.
 2. Signaleer je grensoverschrijdend gedrag? Onderneem actie!

Kantine

 1. Ruim afval te allen tijde netjes op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 2. Omkleden doe je in de kleedkamers. De dameskleedkamer bevindt zich na binnenkomst via de voorkant direct links en de herenkleedkamer bevindt zich na binnenkomst via de voorkant achterin.

Parcours

 1. Ruim afval te allen tijde netjes op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 2. Het parcours mag niet worden gebruikt buiten de aangegeven trainingsmomenten om.

Clubkoersen

 1. Luister te allen tijde naar instructies van de jury.
 2. Neem geen ongepaste risico’s en houdt rekening met elkaar.
 3. Zorg voor een werkende transponder, anders geen uitslag (geen uitzonderingen). Klik hier voor uitgebreide uitleg.

Gezamenlijke duurtrainingen

 1. Onze gezamenlijke duurtrainingen vinden plaats op de openbare weg; we zijn dus onderdeel van het verkeer en houden ons altijd aan de verkeersregels.
 2. Naast het handhaven van de verkeersregels gebruiken we ons gezonde verstand om samen met andere weggebruikers te kunnen genieten van de natuur.
 3. We komen met hetzelfde aantal mensen terug als waarmee we vertrokken zijn.
 4. Wil je de training eerder verlaten? Geef dit aan bij de roadcaptain zodat hij/zij op de hoogte is van je vertrek.

Inhoud