Algemene leden vergadering 2018

Het bestuur van RWC Ahoy nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018.
Deze vindt plaats op maandag 9 april, 20.00u, in de kantine aan de Landscheiding 101 in Rotterdam.

 

Agenda en andere vergaderstukken

Agenda ALV 2018

Begroting rwc ahoy 2018

Notulen ALV 7-3-2017

Toelichting Agenda ALV 2018

Verslag secretaris 2017