Huisregels

Regels accommodatie

Op onze accommodatie gelden onze huisregels. Deze zijn opgesteld om samen sporten zo leuk en veilig mogelijk te houden. Mis je iets of heb je een vraag? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@rwcahoy.nl.

Algemeen

 1. Voor iedereen die onze accommodatie bezoekt geldt onze gedragscode waarmee we voor iedereen een gezond, veilig en plezierig sportklimaat creëren.
 2. Betreden van onze faciliteiten is altijd op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. RWC Ahoy is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of letsel.
 3. We houden ons aan wet- en regelgeving, geldende richtlijnen en de aanwijzingen van staff en/of begeleiders.
 4. Geen overlast veroorzaken of rommel achterlaten.
 5. We zijn altijd behulpzaam, vriendelijk en respectvol naar elkaar.
 6. Bij betreden van al onze faciliteiten geef je akkoord voor het gebruik van beeldmateriaal genomen op onze faciliteiten.
 7. Signaleer je grensoverschrijdend gedrag? Onderneem actie!

Toegang Parcours

 1. Betreden van onze parcours (weg en CX) is altijd op eigen risico en verantwoordelijkheid en met naleving van de geldende richtlijnen.
 2. Bij betreden van wegparcours en CX-parcours is een helm en goed materiaal altijd verplicht.
 3. Geen drugsgebruik toegestaan en alcohol alleen, met mate, bij geopende kantine en alleen op het terras. 
 4. Buiten algemene opening en/of trainingsmomenten is ons terrein, faciliteiten en parcours verboden voor onbevoegden (Art 461 Wetb. v Strafrecht)
  1. Tenzij anders benoemd bij ‘Toegang buiten opening’.

Toegang buiten opening

 1. Toegang buiten algemene opening is alleen toegestaan voor beoefenen van onze sport, alleen voor leden van RWC Ahoy, SVL en SVR (en introducees),
  1. Tenzij anders expliciet is gecommuniceerd via onze officiële communicatiekanalen.
  2. Mits naleven van onze regels en richtlijnen.
 2. Gebruik van parcours en faciliteiten op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of letsel.  
 3. Tijdens sporten is helm, adequate bescherming en goed materiaal altijd verplicht.
 4. Betreden met minimaal 2 personen of informeren van een eigen contactpersoon, zodat iemand aanwezig of geïnformeerd is voor het geval van ongevallen.
 5. Toegang wegparcours alleen bij daglicht of bij ingeschakeld verlichting.
 6. Toegang CX-Parcours alleen toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang, mits binnen/op aangegeven parcours
  1. Een vervuilde crosser of MTB is niet toegestaan op wielren-parcours (ivm modder/zand).
 7. Toegang skeelerpiste alleen bij specifieke toestemming.
 8. Controleer zelf eerst de veiligheid en situatie van parcours en faciliteiten, voordat je gaat sporten/trainen.
  1. Parcours en faciliteiten niet gebruiken bij onveilige situaties.
  2. Onveilige situaties direct melden via bekende communicatiekanalen.
 9. Gebruik van faciliteiten door jeugd onder toezicht van een volwassene.
 10. Geen overlast veroorzaken of rommel achterlaten.
 11. Bij het betreden van deze faciliteiten ga je akkoord met bovengenoemde punten. Houd je aan de regels, want anders geldt: Verboden toegang (art 461 wetboek van strafrecht).
 12. Bij niet naleven van de regels wordt direct de politie ingeschakeld.

Kantine

 1. We zijn vriendelijk en respectvol naar de barmedewerkers en bediening.
 2. Ruim afval te allen tijde netjes op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 3. We zijn vriendelijk en respectvol naar de barmedewerkers en bediening.
 4. Omkleden doe je in de kleedkamers. Dames in de dameskleedkamer en heren in de herenkleedkamer.
  1. Een rugnummer opspelden mag in de kantine, mits bovenkleding aan.
 5. Laat alle spullen en kleding achter in de kleedkamers. Op eigen risico.
  1. Staff, medewerkers en vrijwilligers behouden het recht om achtergelaten kleding in de kleedkamer neer te leggen. Op eigen risico van de eigenaar van de achtergelaten spullen.

Regels sportieve events & aanbod

Clubkoersen

 1. Luister te allen tijde naar instructies van de jury.
 2. Neem geen ongepaste risico’s en houdt rekening met elkaar.
 3. Helm en goed materiaal verplicht.
 4. Zorg voor een werkende transponder, anders geen uitslag (geen uitzonderingen). Klik hier voor uitgebreide uitleg.
 5. Tijdens trainingen en (club)koersen is het verplicht om alle overbodige zaken van de fiets te halen. Denk aan: Zadeltasje, lampen, opzetstuur, etc.
  1. Het is niet toegestaan om met een opzetstuur deel te nemen aan trainingen en clubkoersen, met uitzondering van specifiek trainingen en wedstrijden voor tijdrijden.
 6. Koersbuddies en begeleiding tijdens een clubkoers is alleen toegestaan door geïnstrueerde koersbuddies van RWC Ahoy.

Gezamenlijke duurtrainingen

 1. Onze gezamenlijke duurtrainingen vinden plaats op de openbare weg; we zijn dus onderdeel van het verkeer en houden ons aan de verkeersregels.
 2. Naast het handhaven van de verkeersregels gebruiken we ons gezonde verstand om samen met andere weggebruikers te kunnen genieten van de openbare weg en ruimte.
 3. Elke deelnemer neemt deel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 4. Volg altijd de instructies en coördinatie van de roadcaptain(s) op. We rijden samen en ondersteunen elkaar en de roadcaptain. De roadcaptain is uiteindelijk leidend in de sinstructies.
 5. We rijden in een sociale waaier met ‘samen uit en thuis’. Wil je weten hoe de sociale waaier en de onze duurritten werken? Bekijk https://rwcahoy.nl/gezamenlijke-duurtraining/

Interne procedures

Contributie en opzeggen

 1. Elk jaar bij de ALV wordt de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.
  1. Inclusief de hoogte van de vrijwilligersvergoeding.
  2. Inclusief de eigen bijdrage voor het clubtenue.
  3. Inclusief eigen bijdrage voor KNWU-basislidmaatschap.
 2. Opzeggen van lidmaatschap moet gebeuren voor 15 december van einde contributiejaar. Opzeggen kan alleen via info@rwcahoy.nl.
 3. Hierna worden de kosten van de contributie volledig in rekening gebracht.
 4. Betalingen van de contributie geschied via Clubcollect. Clubcollect biedt de mogelijkheid om op diverse manieren te betalen.

Kleding

We zijn trots op ons clubtenue en dankbaar voor de sponsoren die ons steunen. Vandaar dat we graag onze leden stimuleren om te shinen in ons clubtenue.

 1. Het clubtenue kan gezien worden als een mooi kado van RWC Ahoy aan onze leden. We streven er elk jaar na om een basisset ‘gratis’ in te bundelen in de contributie, mits de financiële situatie het toestaat.
 2. Elk jaar bij de ALV wordt de eigen financiële bijdrage voor de basisset vastgesteld.
 3. Zolang de financiële situatie het toestaat, ontvangt elk lid een basisset kado. Pas na betaling van de contributie ontvangt een lid een kortingscode twv basisset, vrij te besteden voor een clubtenue in onze webshop via onze kledingleverancier.
 4. De geldigheid van de kortingscode is vervalt na 3 maanden na betaling contributie.
 5. Elk lid heeft een eigen verantwoordelijkheid om a) kenbaar te maken indien de kortingscode niet is ontvangen of b) om deze korting binnen die gestelde tijd zelf te innen en om clubtenue te bestellen of om c) problemen/vertraging kenbaar te maken via info@rwcahoy.nl.
 6. Om een vrijwilligersorganisatie als RWC Ahoy te ontzorgen en adequate service te borgen, hebben we de afhandeling van clubtenue uitbesteed aan onze kledingleverancier. De afspraken gesteld vanuit de kledingleverancier zijn van toepassing.
  1. Vragen, klachten en geschillen rondom bestellen, leveren en kwaliteit clubtenue gaan in principe via onze kledingleverancier.
  2. Maatwerk-kleding kan niet geruild worden.
  3. Bij blijvende geschillen of inadequate afhandeling zal RWC Ahoy bijspringen. Kenbaar maken via info@rwcahoy.nl.
 7. Elk lid heeft een eigen verantwoordelijkheid om het clubtenue te passen. RWC Ahoy biedt vooraf mogelijkheden om clubtenue te passen. Of op de club of via een partner.
 8. In tegenstelling tot wat enkele jaren van toepassing was, is het ‘vervang-protocol’ na een valpartij vervallen. Leden ontvangen geen clubtenue ter compensatie nadat clubtenue is beschadigd na een valpartij.

Vrijwilligers

De enthousiaste inzet van leden is randvoorwaardelijk voor een mooi en veilig sportaanbod. We willen onze vrijwilligers belonen voor hun inzet door het verstrekken van een korting op de volgende contributieronde.

 1. De hoogte van deze korting (en mogelijke wijzigingen in spelregels) wordt elk jaar bepaald in de ALV.
 2. Elk lid heeft zelf een verantwoordelijkheid om tijdig in te schrijven op een taak.
 3. Indien een taak, om welke reden dan ook, komt te vervallen, dan vervalt ook de optie op korting.
 4. Registratie van een taak geschied altijd via inzetrooster.nl. Vanuit inzetrooster bepalen we vrijwilligerskorting. Een lid heeft zelf de verantwoordelijkheid om na een taak te zorgen dat het verwerkt is of het via info@rwcahoy.nl kenbaar is gemaakt.
 5. Aanvullende info via: www.rwcahoy.nl/vrijwilligers.