Doelstelling

Sportief (Maatschappelijke) Impact

Met zo’n historie, deze uitgebreide faciliteiten en mooie betrokken leden en partners zijn we het wel aan Rotterdam e.o. ‘verplicht’… We willen een moderne wielrencommunity zijn, waar persoonlijke (wielren)ambities, plezier en maatschappelijke impact samenkomen. We willen onze wielrenpassie delen en impact hebben op de individuele renners en op onze omgeving. Voor iedereen die een wielrenpassie of -ambitie heeft.

 • Van funklasse tot elite, van jeugd tot senioren.
 • Koersen, cyclo’s & duurritten, veldrijden en handbiken.
 • Mannen/jongens en vrouwen/meisjes.
 • Inclusief… ongeacht afkomst, etniciteit, geaardheid, etc.

Het impacthuis van RWC Ahoy

Een doel is een, een implementatie is twee… ons impacthuis (zie afbeelding) illustreert welke thema’s we gaan invullen om onze impactdoelstelling te realiseren: een modern sportaanbod aansluitend op de sportconsument. Daarvan zijn onze vier belangrijkste pijlers:

 • Breedtesport met gedreven karakter (A)
 • Faciliteren van persoonlijke ambities (B)
 • Creëren van verbinding en plezier (C)
 • Sportief maatschappelijk betrokken (D)

We hebben hierin gezonde ambities, maar realiseren ons wel degelijk dat we het tempo bepalen samen met onze leden, vrijwilligers, sponsoren en partners.

A. Gedreven in Breedtesport+

We zijn een vereniging in de breedtesport+: voor de jeugd zijn we de springplank naar onze eigen disciplines of elders topsport, voor de volwassenen een plek waar ze de eigen wielrenambities kunnen invullen. Een vloeiende instroom, doorstroom en behoud van leden, waarbij betrokkenheid met onze club en impact groeit. De ‘+’ bij breedtesport, omdat we een club zijn met een gedreven karakter, met bijvoorbeeld trainen, een wedstrijdprogramma (weg, cyclo en CX) t/m elite clubcompetitie.

Belangrijke initiatieven 2021: 1) Borgen van ons bestaande aanbod (ook in COVID-19 tijd), 2) Duurritten intensiveren (i.c.m. cyclo-discipline), 3) Benaderen Rotterdamse wijken i.c.m. leenfietsen, 4) CX-parcours en discipline uitbreiden en 5) borgen van goede communicatie en processen.

B. Faciliteren persoonlijke ambities

Beter worden, breder leren en/of groeien in jouw passie… dat willen en gaan we als club faciliteren. Van uitrijden van jouw eerste koers, technisch beter veldrijden tot een top-50 in een cyclo. Dit doen we door het doorzetten van al die trainingen die we al organiseren voor jeugd en volwassenen, het organiseren van (educatieve) clinics en aanvullende sporttechnische diensten. Daarnaast investeren in het multi-sport karakter, enerzijds omdat het didactisch en motorisch (jeugd) verantwoord is en anderzijds dat het techniek en plezier verhoogt. Dit vanuit onze eigen gecertificeerde trainers (onze core) en daarnaast ook via het integreren van aanvullende sporttechnische partners voor die zaken die meer een specialistisch of complex karakter hebben (samen sterker)

Belangrijkste initiatieven 2021: 1) Multi-sport jeugdontwikkelplan, 2) Cycling performance center, 3) Trainerspoule doorontwikkelen, 4) Clinics, schema’s en begeleiding toevoegen in aanbod.

C. Verbinden & Plezier

Verbinding, tussen renners en met de club, als basis voor plezier én plezier als basis voor de eigen prestaties & ambities… dat is/wordt bij ons de voedingsbodem. Meer de shift van alleen een gedreven en prestatieve karakter naar het doorontwikkelen van een plezierige community waar we elkaar stimuleren, met of zonder een frisje, koffie of biertje. Met de focus op het enthousiasmeren/opleuken van onze faciliteiten rondom de events/wedstrijden die we organiseren en secundair aangevuld met wielrengedreven off-bike initiatieven.

Belangrijkste initiatieven 2021: 1) Gezelligheid kantine & terras verbeteren, 2) Bestaande events bij RWC Ahoy verrijken met sfeer, 3) toevoegen nieuwe events (op locatie), 3) event-kalender opzetten met Open kampioenschappen en enkele off-bike events.

D. Creëren maatschappelijk impact

Wielrennen is een populaire en laagdrempelige sport. RWC Ahoy beschikt over uitgebreide faciliteiten en betrokken leden & partners… een ideale voedingsbodem voor sportief maatschappelijke impact. We willen (langzamerhand) ook deze pijler laten groeien, bovenop wat we al doen met oa jeugdontwikkeling, handbiken, support bij events en clinics. Meer jeugd (ook in achterstandswijken) aan het sporten, uitbreiden dameswielrennen en handbiken stimuleren en instap voor iedereen verlagen door bijvoorbeeld inzet van onze leenfietsen.

Belangrijkste initiatieven 2021: 1) Bereik in Rotterdamse wijken vergroten icm leenfietsen, 2) OldStars disciplines ism Ouderenfonds, 3) Samenwerking met MVO-partijen in Rotterdam voor a) wijkaanpak/scholenclinics en b) middels uitleen van onze faciliteiten en 4) openbare (online) clinics organiseren.

Hoe? De interne organisatie

We hebben gezonde ambities, maar realiseren ons tegelijk ook dat we het tempo moeten bepalen obv beschikbare middelen en samen met onze leden, vrijwilligers, sponsoren en partners. De volgende thema’s staan centraal bij deze HOE-vraag:

 • Borgen & Moderniseren: Eerst borgen van het uitgebreide bestaande aanbod en tegelijkertijd dit aanbod moderniseren, voordat we nieuwe zaken integreren… zelfs dan sluiten we al goed aan bij de behoefte van onze leden en de sportconsument.
 • Samenwerking met andere clubs/partijen: We geloven dat we deze ambities alleen kunnen waarmaken middels samenwerkingsverbanden. We geloven hierbij in win-win-win: Win voor partner en RWC, maar bovenal ook voor de sporter.
  • Met andere wielrenverenigingen voor optimalisatie van jeugddisciplines en synergie in aanbod.
  • Met andere sportverenigingen (oa schaatsverenigingen op ons terrein) voor realisatie van multi-sport aanbod en delen lasten.
  • Met (commerciële) ondernemingen/leveranciers voor inregelen extra aanbod. Vanuit bijvoorbeeld een lead-model.
  • Met MVO-partijen of (overheids)instanties voor de gezamenlijke win in maatschappelijke impact.
 • Professionaliseren van onze organisatie: Professionalisering zit in het aanbrengen van structuur en meer standaardisatie… KEEP IT SIMPLE STRUCTURED (KISS).
 • Financieel onafhankelijk