Doelstelling 2022

Sportief (Maatschappelijke) Impact

Met zo’n historie, onze uitgebreide faciliteiten en de betrokken leden & partners willen we het wel aan Rotterdam e.o. ‘verplicht’ zijn… sportieve impact realiseren. We willen een moderne wielrencommunity zijn, waar persoonlijke wielrenambities, plezier en maatschappelijke impact samenkomen. We willen onze wielrenpassie delen in een duurzaam wielrensysteem en impact verwezenlijken op de individuele renners (m/v) en op onze omgeving. Voor iedereen die een wielrenpassie of -ambitie heeft.

 • Van funklasse tot elite, van jeugd tot senioren.
 • Koersen, cyclo’s & duurritten, veldrijden en handbiken.
 • Mannen/jongens en vrouwen/meisjes.
 • Inclusief… ongeacht afkomst, etniciteit, geaardheid, etc.

Het impacthuis van RWC Ahoy

Een doel is 1, het realiseren daarvan is 2… ons impacthuis (zie afbeelding) illustreert de thema’s die we gaan invullen om onze impact te realiseren: een modern sportaanbod aansluitend op de sportconsument. Daarvan zijn onze vier belangrijkste pijlers:

 • Breedtesport met gedreven karakter (A)
 • Faciliteren van persoonlijke ambities (B)
 • Creëren van verbinding en plezier (C)
 • Sportief maatschappelijk betrokken (D)

We hebben hierin gezonde ambities, maar realiseren ons wel degelijk dat we het tempo bepalen samen met onze leden, vrijwilligers, sponsoren en partners.

A. Gedreven in Breedtesport+

We zijn een vereniging in de breedtesport+: Voor de jeugd zijn we de springplank naar onze eigen disciplines of topsport elders, voor de volwassenen een plek waar ze de eigen wielrenambities kunnen invullen. Een vloeiende instroom, doorstroom en behoud van leden, waarbij betrokkenheid met onze club en impact groeit. De ‘+’ bij breedtesport, omdat we een club zijn met een gedreven karakter, door bijvoorbeeld een uitgebreid aanbod aan trainingen, een mooi wedstrijdprogramma (weg, cyclo en CX) en clubcompetitie voor de elites (m/v).

Belangrijke initiatieven 2022:

 • Borgen van ons verbeterd 2021-aanbod, met name bij onze trainingskoersjes, jeugdtrainingen en techniektrainingen.
 • Discipline duurritten optimaliseren en structureren (i.c.m. cyclo-discipline).
 • Meer aandacht voor damesdisciplines door specifieke trainingen, duurritten en maandelijkse trainingskoers.
 • CX-parcours doorontwikkelen en CX-discipline uitbreiden, ook met een specifiek CX-abonnement.
 • Borgen van bestaand winteraanbod met spinning, core & kracht.
 • Intern: Borgen van goede communicatie en interne processen en vergroten van onze bekendheid en footprint in Rotterdam eo.

Voor de verdere toekomst: Inzetten op scholenclinics op bezoek bij RWC Ahoy (of zelf op locaties in Rotterdam), aanbod op Rotterdam Zuid of maximaliseren van inzet leenfietsen voor verlagen financiële drempel.

B. Faciliteren persoonlijke ambities

Beter worden, breder leren en/of groeien in jouw passie… dat willen en gaan we als club faciliteren. Van uitrijden van jouw eerste koers, technisch beter veldrijden tot een top-50 in een cyclo. Dit doen we door het organiseren van al die trainingen voor jeugd en volwassenen, het organiseren van (educatieve) clinics en partnering met aanvullende sporttechnische diensten. Daarnaast investeren in het multi-sport karakter, enerzijds omdat het motorisch verantwoord is en anderzijds dat het techniek en plezier verhoogt. Dit vanuit een sporttechnisch beleid, onze eigen gecertificeerde trainers en daarnaast ook via het integreren van aanvullende sporttechnische partners voor die zaken die meer een specialistisch of complex karakter hebben (samen sterker)

Belangrijkste initiatieven 2022:

 • Borgen van introductieclinics, techniektrainingen en webinars.
 • Multi-sport jeugdontwikkelplan naar volgend niveau, met een extra niveau/groep en meer ouderbetrokkenheid initiatieven.
 • Samenwerking met andere C6-partnerclubs tbv CyclingTeam MRDH (nieuwelingen, junioren)
 • Samenwerking met WTOS en C6 voor dames elite en borgen van solide team WASP (clubcompetitie)
 • Intern: Trainers werven en trainerspoule doorontwikkelen.
 • In de verdere toekomst: Meer specialistische sportpartners integreren in aanvullend aanbod (onder het RWC Performance Centre), extra trainingsmogelijkheden programmeren in beschikbare tijdsloten.

C. Verbinden & Plezier

Verbinding, tussen renners en met de club, als basis voor plezier én plezier als basis voor de eigen prestaties & ambities… dat is/wordt bij ons de voedingsbodem. Meer de shift van alleen een gedreven en prestatieve karakter naar het doorontwikkelen van een plezierige community waar we elkaar stimuleren, met of zonder een frisje, koffie of biertje. Met de focus op het enthousiasmeren/opleuken van onze faciliteiten rondom de events/wedstrijden die we organiseren en secundair aangevuld met wielrengedreven off-bike initiatieven.

Belangrijkste initiatieven 2022: 1) Bestaande events bij RWC Ahoy verrijken met bv een dj of live wedstrijden, 2) toevoegen nieuwe events op onze locatie, 3) event-kalender opzetten met open kampioenschappen en ook enkele off-bike events.

D. Creëren maatschappelijk impact

Wielrennen is een populaire en laagdrempelige sport. RWC Ahoy beschikt over uitgebreide faciliteiten en betrokken leden & partners… een ideale voedingsbodem voor sportief maatschappelijke impact. We willen (langzamerhand) ook deze pijler laten groeien, bovenop wat we al doen met oa jeugdontwikkeling, handbiken, support bij events en clinics. Meer jeugd (ook in achterstandswijken) aan het sporten, uitbreiden dameswielrennen en handbiken stimuleren en instap voor iedereen verlagen door bijvoorbeeld inzet van onze leenfietsen.

Belangrijkste initiatieven 2022:

 • Met behulp van partners het bereik in Rotterdamse wijken vergroten (icm leenfietsen),
 • Ons inclusieve karakter versterken in onze communicatie.
 • OldStars disciplines ism Ouderenfonds doorbouwen,
 • In de verdere toekomst: Samenwerking met MVO-partijen of andere wielreninitiatieven in Rotterdam voor bv wijkaanpak/scholenclinics.

Hoe? De interne organisatie

We hebben gezonde ambities, maar realiseren ons tegelijk ook dat we het tempo moeten bepalen obv beschikbare middelen en samen met onze leden, vrijwilligers, sponsoren en partners. Vandaar dat we eerst het vernieuwd 2021 aanbod gaan borgen en moderniseren. Hiermee creëren we duurzaamheid om vervolgens extra aanbod te kunnen integreren.

De volgende thema’s staan verder centraal bij deze HOE-vraag:

Samenwerking met andere clubs/partijen: We geloven dat we deze ambities sneller, beter en goedkoper kunnen waarmaken middels samenwerkingsverbanden. We willen een duurzaam systeem creëren waarin de partijen een win-win-win ervaren: Win voor onze samenwerkingspartner, een win voor een duurzaamheid RWC, maar bovenal ook een win voor de sporter.

 • Met collega wielrenverenigingen voor een duurzaam sportaanbod, begeleiding en programma voor de wedstrijddisciplines (nwl, jun, elites). En voor het realiseren van een beter aanbod aan alle leden onderdeel van deze samenwerking.
 • Met andere sportverenigingen (oa schaatsverenigingen op ons terrein) voor realisatie van multi-sport aanbod en delen operationele en facilitaire lasten.
 • Met (commerciële) ondernemingen/leveranciers voor inregelen aanvullend aanbod, partijen die iets extra’s kunnen betekenen in de ‘cyclist journey’, vanuit bijvoorbeeld een lead-model.
 • Met MVO-partijen of (overheids)instanties voor de gezamenlijke win in maatschappelijke impact.
 • Met Rotterdamse wielerliefhebbers die ook iets met onze passie hebben, zodat we vanuit synergie de footprint kunnen vergroten.
 • Met faciliterende partijen, zodat we onze interne organisatie en vrijwilligers kunnen ontlasten.

Financieel onafhankelijk: We willen een financieel gezonde sportclub realiseren, waarbij we in staat zijn om a) enerzijds financiële risico’s van de toekomst kunnen afvangen en daarnaast b) ook stap-voor-stap kunnen investeren in een moderne wielrenvereniging van de toekomst. We geloven namelijk dat 1) de sportconsument meer gaat wensen, 2) er in de wielrennerij op diverse vlakken meer con-cullega’s zullen opstaan en/of doorontwikkelen en 3) dat bestaande inkomstenbronnen als bijvoorbeeld sponsoren geen zekerheid meer (hoeven te) zijn. Om financiële duurzaamheid te realiseren gaan we naast sponsoring, contributie, subsidies en wedstrijdinkomsten ook kijken naar…

 • Onze financiële administratie en sturing professionaliseren.
 • Bestaande inkomstenbronnen aanscherpen (als verhuur/gebruik, horeca, ed) in lijn met de sportmarkt.
 • Extra verkoop van eigen producten of producten van partners.
 • Extra sportverhuur van onze faciliteiten op die momenten dat wij niks aanbieden icm Starten met organiseren van (bedrijven)events of clinics.
 • Samenwerking met andere partijen borgen voor minimaliseren kosten.
 • In de verdere toekomst: Nieuwe (ongebonden) wielrenproposities ontwikkelen voor andere wielren-doelgroepen en opschalen van bedrijvenclinics.

Professionaliseren van onze processen en organisatie: Professionalisering zit in het aanbrengen van structuur en meer standaardisatie. Hou het simpel en met structuur voor zowel onze leden, vrijwilligers en bestuur. Dit gebruikersgemak zal weer een positief effect hebben op heldere verwachtingen, tevredenheid sportaanbod en ook vrijwilligers.

 • Het realiseren van meer en frequentere communicatie, zodat leden meer weten wat er is en hoe alles werkt.
 • Het automatiseren van administratieve en financiële processen, zodat we beter, sneller en met minder moeite zaken regelen. (Bv: Betaling contributie of tenues, koppelen financiële administratie of tooling voor inschrijven)
 • Opschalen van event- en officemanagers voor borgen structurele werkzaamheden, ondersteunen commissies en aanjagen aanbod.
 • Het implementeren van gebruiksvriendelijke faciliteiten voor gebruikersgemak.

Vrijwilligers & Leden: Zonder vrijwilligers geen mooi en betaalbaar aanbod. Alhoewel RWC Ahoy al het gelukt heeft van veel betrokken leden die iets doen, moeten we dit verder stimuleren, professionaliseren en borgen om ons aanbod te behouden.

 • Opzetten van een (laagdrempelige) beloningsmodel voor die structurele vrijwilligers op cruciale plekken, zodat we continuïteit borgen.
 • Een officemanager inzetten voor structureren vrijwilligers-processen en stimuleren vrijwilligers-graad.
 • Persoonlijke benadering en PR vergroten.