RWC Ahoy heeft ambitieuze plannen om onder andere het sportaanbod nog mooier te maken. Maar daarvoor kunnen wij niet zonder jullie enthousiaste inzet! Zonder vrijwilligers, geen mooi sportaanbod. Zo simpel is het. Daarom hebben wij een betrokken en gestructureerd vrijwilligersbeleid. Hiermee willen wij samen de ambities van onze vereniging waarmaken. Bovendien biedt het jou ook kansen om meer betrokken te zijn bij onze vereniging en de wielersport. Je kan kiezen uit veel verschillende, leuke activiteiten!

Ons vrijwilligersbeleid heeft betrekking op alle actieve leden vanaf 16 jaar en de ouders van jeugdleden. Om alles zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal “spelregels”:

  1. Een overzicht met activiteiten zal frequent en tijdig vooraf gepubliceerd worden. Dit overzicht wordt vanaf dat moment ook doorlopend aangevuld met nieuwe, ad-hoc activiteiten en zal in 2018 nog via de algemene RWC Ahoy WhatsApp groep gepubliceerd worden (maak je nog geen deel uit van deze groep en wil je dat wel, laat het weten door je telefoonnummer door te geven via rwcahoypr@gmail.com en je wordt toegevoegd). Vanaf 2019 zal dit overzicht via een nieuw te introduceren app beschikbaar zijn. Met deze app willen we de communicatie en het inschrijven zo eenvoudig mogelijk maken.
  2. Intekenen voor een activiteit kan vanaf het moment van publiceren van de activiteitenlijst via de applicatie.
  3. Kan je toch niet op het door jou gekozen moment? Geef het in ieder geval altijd aan bij de coördinator, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de starttijd van de activiteit. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger/het ruilen met iemand anders. Vanaf 2019 kun je hiervoor onder andere de reservelijst in de applicatie gebruiken.
  4. Ouders van jeugdleden, jonger dan 16 jaar, hebben voorrang op overige leden bij het uitvoeren van activiteiten die gerelateerd zijn aan de jeugdcategorieën.
  5. Aan het einde van het jaar zal worden bekeken of je een activiteit hebt uitgevoerd. Zo ja, dan ontvang je een korting op jouw lidmaatschap voor het daarop volgende jaar. Dit bedrag zal je terugvinden op jouw factuur hiervoor. Voor 2019 is het kortingsbedrag vastgesteld op €30,-.
  6. Wees er snel bij, want we hanteren hierbij het principe van ‘wie eerst komt, die eerst maalt’. Uitgangspunt is dat er voor elk lid een activiteit is.
    1. Indien er aan het einde van het jaar geen geschikte taken meer zijn, dan is dat jouw verantwoordelijkheid;
    2. Indien aan het einde van het jaar blijkt dat er minder taken waren dan aantal leden, dan heeft RWC Ahoy de mogelijkheid om ervoor te kiezen alsnog geen korting te verstrekken. Dit, gegeven dat elk lid ruim de tijd heeft gehad om zich aan te melden voor een activiteit.

Wil je iets kwijt over deze spelregels of het vrijwilligersbeleid? Laat het ons weten via rwcahoypr@gmail.com.  

FAQ: